Atenció Primària de l’Alt Pirineu i Aran Back to top

Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació

Les Unitats d’Atenció a la Ciutadania dels centres d’Atenció Primària tenen com a objectiu vetllar pel compliment dels drets i deures de la Ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

Els professionals d’aquestes unitats us poden ajudar a gestionar la vostra demanda adreçant-vos al professional o al servei més adient per tal de donar resposta a la vostra necessitat.

Al Centre d’Atenció Primària que teniu assignat, trobareu el vostre professional administratiu de referència a qui us podeu adreçar per tal us tal us pugui ajudar de forma personalitzada.

Cartera de serveis

Atenció directa a la ciutadania

Acreditació Targeta Sanitària TSI

Programació de visites

Acollida a la nova persona usuària

Recollida i anàlisi de l’opinió dels usuaris

Lliurament de documentació clínica

Gestió de les sol·licituds dels Drets ARSOPOL (*)

Gestió del Document de Voluntats anticipades DVA

Tramitació altes a la Meva Salut

Tramitació petició de transport sanitari

Gestió sol·licituds del dret a la lliure elecció de l’equip d’atenció primària (EAP) i de professionals MF/Pediatria i infermeria

Altres

Política d’atenció a la ciutadania

Contacte i horaris de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania

Política de participació ciutadana

La Gerència Territorial de l’ICS a Lleida, Alt Pirineu i Gestió de Serveis Sanitaris defineix la seva missió en “Donar una assistència excel·lent a la població de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, prestant serveis d’atenció primària i comunitària, atenció especialitzada, salut mental i drogodependències, atenció sociosanitària i atenció social, desenvolupant la docència i la recerca, i preservant els trets característics de les organitzacions que integren la gerència territorial”, i integra en la seva cultura organitzativa els valors de “Competència, Participació, Compromís, Equitat, Innovació, Transparència i Sostenibilitat”.

La Política de Participació Ciutadana de la Gerència Territorial de l’ICS a Lleida, Alt Pirineu i Gestió de Serveis Sanitaris s’emmarca dins de la Línia estratègica 4 “Palanques de canvi transversal” del Pla de Salut 2021-2025. Aquesta política es liderada a través dels responsables de les unitats d’Atenció a la Ciutadania i Participació.

El seu objectiu principal és fomentar la participació ciutadana en el disseny i desenvolupament de serveis i polítiques de salut per tal d’introduir l’opinió individual de les persones i de la comunitat. Aquesta participació contempla des de la presa de decisions compartides i l’apoderament del pacient i la comunitat, per fer-se càrrec de la seva pròpia salut, fins als diferents nivells de planificació, gestió i governança de la salut.

La Política de Participació Ciutadana es troba orientada a fer realitat els valors de l’organització integrant els següents compromisos amb la ciutadania:

 1. Promoure que la participació ciutadana esdevingui una pràctica habitual incorporada a la dinàmica de funcionament de l’organització.
 2. Promoure formes de col·laboració i voluntariat.
 3. Aconseguir més diversitat ciutadana motivada i compromesa.
 4. Promoure una participació ciutadana de qualitat, basada en la lògica de la deliberació, i incorporant-hi eines de consulta i suport.
 5. Incorporar la veu de la ciutadania en el desenvolupament i implantació dels projectes que es duguin a terme.
 6. Assegurar la integritat assistencial, transversalitat i la coordinació en la gestió global de les necessitats canviants de la persona en la dimensió física, psíquica, funcional, social i administrativa.
 7. Promoure l’ús adequat del sistema sanitari per part dels ciutadans. Promovent l’autocura, l’autoresponsabilitat i els hàbits saludables, així com la seva participació en la docència, la innovació i la recerca.
 8. Procurar que el sistema sanitari s’adapti a les necessitats canviants dels ciutadans segons les seves situacions, procurant la integració de tothom, sense discriminació.

Unitat de treball social sanitari

Els treballadors i treballadores socials sanitàries de l’Atenció Primària treballem en els diferents nivells del sistema sanitari i sociosanitari.

Ens centrem en les persones malaltes, les seves famílies i entorn de cura, en els efectes provocats per la malaltia i en la prevenció de les conseqüències de la malaltia i el fet d’emmalaltir.

A l’atenció primària treballem amb l’equip sanitari de manera molt proactiva per avançar-nos a les dificultats que origina la pèrdua de salut, en l’evolució particular de les diferents malalties. Treballem amb les persones i ens coordinem i treballem conjuntament amb els serveis i recursos de la comunitat per donar la millor resposta a les necessitats de les persones.

Treballem a la consulta i també realitzem visites domiciliaries quan el cas ho requereix.

Les nostres funcions queden recollies a l’ordre 06 de maig de 1990 article 72 (ORDRE de 6 de maig de 1990, d'aprovació del Reglament Marc de funcionament dels equips d'atenció primària. (gencat.cat)

El treball social a l’ICS:

EAP Alta Ribagorça

973 69 11 59

EAP Tremp

973 65 01 10

EAP Pobla de Segur

973 68 13 23

EAP Pallars Sobirà

973 62 14 65

EAP Alt Urgell Sud

973 46 30 22

EAP Seu d’Urgell

973 35 04 70

Guia del pacient

L'equip d'atenció primària (EAP) el formem professionals que tenim cura de la vostra salut al llarg de tota la vida. Us atenem a les consultes del centre d'atenció primària o, si cal, al vostre domicili.

Metges i metgesses de família

Pediatres

Odontòlegs i odontòlogues

Infermers i infermeres

Auxiliars d’infermeria

Treballadors o treballadores socials

Professionals d’atenció a la ciutadania

Referents de benestar emocional, Dietistes-nutricionistes, higienistes dentals i fisioterapeutes

Activitats preventives (vacunacions, educació sanitària i consells de salut)

Atenció i seguiment de les malalties agudes i cròniques

Atenció i seguiment de la salut dels infants

Atenció domiciliària

Atenció odontològica

Atenció a la salut sexual i reproductiva

Xerrades i activitats adreçades a la comunitat

Informació, tràmits i gestions derivades de l’assistència

Informació general

Programació de visites

Programació de proves

Atenció telefònica

Tràmits d’elecció i canvi de metges

Lliurament de receptes amb validació sanitària

Tràmit de la targeta sanitària individual

Lliurament de comunicats d’incapacitat temporal

Gestions d’altres prestacions

Lliurament de documentació

Gestions de reclamacions i suggeriments

Altres

Mesures d'accés

Horaris

CAP Pont de Suert
 • Obert 24 hores
CAP Tremp
 • Dilluns a divendres:
  de 8 a 20 hores
 • Dissabtes:
  de 10 a 14 hores
 • Diumenges i festius:
  de 11 a 13 hores
CAP Pobla de Segur
 • Dilluns a divendres:
  de 8 a 20 hores
 • Dissabtes:
  de 10 a 14 hores
 • Diumenges i festius:
  de 12 a 14 hores
CAP Sort
 • Obert 24 hores
CAP Oliana
 • Dilluns a divendres:
  de 8 a 20 hores
 • Dissabtes:
  de 10 a 14 hores
 • Diumenges i festius:
  de 12 a 14 hores
CAP Seu d’Urgell
 • Dilluns a divendres:
  de 8 a 20 hores
 • Dissabtes:
  de 10 a 14 hores
 • Diumenges i festius:
  Tancat

Fora d’aquests horaris truqueu al 061

Podeu demanar cita a través de:

1

Pàgina web

Mitjançant la pàgina web de programació de visites:

https://citasalut.gencat.cat

2

La Meva Salut

Espai personal de salut on podeu programar una cita prèvia i contactar amb els vostres professionals de referència a través de l'eConsulta

Visitar pàgina web