Imatge
Formació atenció primària
Atenció primària Back to top

La Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFIC) de Lleida està acreditada per la formació de professionals especialistes en medicina i infermeria familiar i comunitària.

Els residents, en el seu procés de formació, es distribueixen per diferents Centres d’Atenció Primària i estan tutoritzats durant tot el procés MIR/IIR per especialistes en medicina i infermeria familiar i comunitària, acreditats pel Ministeri en competències assistencials, docents i de recerca. La formació en l’àmbit de l’Atenció Primària té lloc en els EAP següents:

Els següents hospitals integren la formació en l’àmbit hospitalari:

Imatge
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Més informació
Imatge
Hospital Universitari Santa Maria
Més informació

Alhora, la UDMAFIC Lleida té establerts convenis de col·laboració amb el SEM (Servei d’Emergències Mèdiques), ICAM (Institut Català d’Avaluació Mèdica), Agència de Salut Pública, Hospital Sant Joan de Déu (Salut Mental Infanto-Juvenil). Igualment, amb Centres d’Urgències d’Atenció Primària (PAC Balaguer i Pla d’Urgell i CUAP Lleida) per la realització de l’Atenció Continuada, i amb 18 consultoris locals del pla de Lleida i del Pirineu per tal de realitzar la rotació rural.

Anualment, la UDMAFIC ofereix 16 places MIR i 8 d’IIR. Actualment, són 53 tutors de MIR i d’IIR que tutoritzen el resident en el seu procés de formació sanitària especialitzada. En aquest sentit, la figura del tutor/a és clau en el procés d'aprenentatge i la Unitat Docent compta amb tutors/es i col·laboradors/es docents de reconeguda expertesa i experiència, i amb habilitats en ecografia, cirurgia menor, infiltració, competències digitals, de recerca, entre d’altres, que asseguren una formació especialitzada de qualitat en el procés formatiu de l’especialista en Atenció Familiar i Comunitària.

L'òrgan que supervisa, planifica la formació i el seguiment del procés formatiu, i a més participa en l’avaluació de la formació dels residents és la Comissió de Docència, conformada pel president de la comissió de docència, la presidenta de la subcomissió d’infermeria, el secretari, vocals en representació de tutors/es i residents, representant de la Direcció assistencial d’Atenció Primària, vocal designat per la subdirecció general d’ordenació i desenvolupament professional (SGODP), cap d’estudis/tutor hospitalari de l’àmbit hospitalari.

Els residents de la Unitat Docent realitzen sessions formatives setmanals (projecte brúixola) de casos clínics, revisions de protocols i bibliogràfiques (pear-learning) per Teams. Alhora la Unitat Docent realitza dues jornades anuals. La de recerca és la primera al primer semestre d’any, en què els MIR-R4 i IIR-R2 presenten els seus treballs finals de residència (TFR). Al final d’any té lloc la segona de tallers d'habilitats on es realitza formació en forma de tallers de simulació.

La Unitat Docent organitza cursos formatius al llarg de l'any i prioritza la formació en ecografia clínica realitzant almenys un curs cada any de residència per als/les MIR i alhora, un curs d'ecografia vascular dirigit als/les IIR.

Imatge
Visita el Blog d l’Unitat docent multiprofessional de Lleida - MAFIC
Més informació
Imatge
Icona diversitat

Múltiples sortides professionals

Disposem de tots els escenaris possibles i oferim múltiples sortides professionals

Imatge
Icona grafica

Un aprenentatge continu

Oportunitats docents que afavoreixen l’aprenentatge de totes les competències.

Imatge
Icona qualitat

Tots aprofitem l’experiència

Entusiasme i implicació per part de tots els docents i col·laboradors.

Imatge
Cara feliç

A prop de tot i a prop teu

A la ciutat hi ha qualitat de vida/lleure. Ciutat còmoda per viure i treballar.