Imatge
Com treballar a ICS
Return

Com treballar a l'ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran

Com treballar a l'ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran Back to top

A la Borsa de Treball de l’ICS s'hi han d'inscriure totes les persones que vulguin treballar amb nomenament estatutari temporal i les persones que vulguin accedir a una nova categoria pel sistema de promoció interna temporal.

Us podeu inscriure a qualsevol de les categories que estan disponibles a l’aplicació, l’única limitació és que heu de tenir la titulació habilitant corresponent.

En fer la inscripció, haureu d'incloure el vostre currículum professional perquè pugui ser valorat.

Tal i com consta a la pàgina web de l’ICS, en fer la inscripció i incloure el vostre currículum professional, el sistema identifica els mèrits que són valorables d’acord amb els barems oficials de cada categoria professional. Podeu consultar els barems al Pacte de Selecció Temporal.

Us recordem que la puntuació donada automàticament per la borsa de treball és estimativa i està condicionada a la validació dels mèrits feta per les unitats de recursos humans segons la documentació acreditativa que presenteu quan us sigui demanada.

Per tal de realitzar els tràmits en relació a la inscripció a la Borsa de Treball i l’acreditació de mèrits podeu consultar els recursos disponibles següents:

Imatge
Cara feliç

Més de 40 anys ajudant a les persones

L’ICS porta més de 40 anys garantitzant la millor atenció possible gràcies als seus grans professionals del sector.

Imatge
World

Referents a nivell nacional

L’ICS de Lleida, Alt Pirineu i Aran és un referent a nivell Català i nacional en quant a gestió i administració del sector salut.

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a:

1

Hospital Arnau de Vilanova

selecciohuav.lleida.ics@gencat.cat

o al telèfon 973 70 52 03

2

Atenció Primària de Lleida

selecció.lleida.ics@gencat.cat

o al telèfon 973 72 82 55

3

Gerència Territorial de l’Alt Pirineu i Aran

rrhh.pirineu.ics@gencat.cat

o al telèfon 973 65 22 60