Imatge
Return

Recerca

Recerca Back to top

Presentació

A través del coneixement científic i de la seva transferència, la Gerència Territorial ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sanitaris contribueix a la millora de la salut de les persones. Coneixedors de l’impacte que la recerca suposa sobre la societat, la Unitat Territorial de Suport a la Recerca ofereix suport metodològic i recolzament en el desenvolupament d’estudis clínics, així com la creació de convocatòries, jornades i premis per tal de crear espais multidisciplinaris que promouen la creació de noves recerques o proporcionen els mitjans necessaris.

Actualment, part de l’activitat investigadora s’articula mitjançant l’acord de col·laboració amb diverses fundacions i/o instituts de recerca. A destacar, la Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) i l'Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida).

En aquest context es desenvolupen un nombre elevat d’assajos clínics, convenis amb empreses del món biotecnològic i biomèdic, i projectes de recerca concedits en convocatòries competitives a càrrec d’organismes privats i públics a nivell català, espanyol i/o europeu.

Les àrees de major participació en recerca clínica amb medicament són l’oncologia mèdica, neurologia, nefrologia, hematologia i pediatria; mentre que la producció científica relacionada amb projectes de recerca biomèdica i/o convocatòries competitives destaca en l’àrea de pneumologia, salut mental, medicina interna, cirurgia general i digestiu.

CEIm

El Comitè d’Ètica d’Investigació amb medicaments (CEIm) té com a missió vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que els hi puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar garantia pública, avaluant la correcció metodològica, ètica i legal d’aquests projectes i fent el seguiment de la seva realització als centres inclosos en el seu àmbit d’actuació.

El CEIm de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova es reuneix cada dilluns final de mes acceptant documentació fins el dia 15. En període de vacances recomanem consultar al comitè: ceim.lleida.ics@gencat.cat

Algunes funcions del Comitè d’Ètica d’Investigació amb medicaments (CEIm) són:

 • Avaluar aspectes metodològics, ètics i legals dels assajos clínics amb medicaments o productes sanitaris i emetre el dictamen corresponent.
 • Avaluar les modificacions substancials dels estudis clínics autoritzats amb medicaments o productes sanitaris i emetre el dictamen corresponent.
 • Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis observacionals amb medicament (EOm).
 • Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis farmacogenòmics i farmacogenètics.
 • Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels projectes d’investigació biomèdica.
 • Realitzar un seguiment, com a mínim un cop l’any, dels estudis clínics amb medicaments o productes sanitaris, i de la resta de projectes avaluats pel CEIm des de l’inici fins a la recepció del informe final.
 • Actuar com a Comitè d’Ètica extern del BIOBANC IRBLleida. I, en concret, avaluar la cessió i incorporació de mostres segons estableix l’article 69 de la Llei d’investigació biomèdica i l’article 34 del Real Decreto 1716/2011.
 • Centre Mèdic & Podològic La Salut
 • Clínica Perpetuo Socorro de Lleida, Group HLA, SLU
 • Fundació Hospital de Puigcerdà – Centres d’atenció primària, residència sociosanitària i consultoris mèdics locals
 • Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
 • Gestió de Serveis Sanitaris
  • Hospital Universitari Santa Maria
  • Hospital Comarcal del Pallars i centre sociosanitari
  • ABS Ciutat Jardí – Lleida Rural Nord
  • CSMA (Borges Blanques, Balaguer, Tàrrega, Mollerussa, Cervera, Tremp, Vielha, La Seu d’Urgell, Pont de Suert, Sort, Hospital de Puigcerdà)
  • Centre de dia i salut mental (Balaguer, Lleida i Tàrrega)
 • Hospital de Dia Miquel Martí i Pol
 • Banc de Sang i Teixits – Hospital Universitari Arnau de Vilanova
 • Hospital Universitari Arnau de Vilanova
 • Centres d’Atenció Primària de l’ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran (només si atenció especialitzada)
 • Institut de Diagnòstic per la Imatge
 • Unitat de Diàlisi Sistemes Renals S.A.
 • Postural Kiné Centre de Fisioteràpia i Podologia
 • Centres no sanitaris:
  • Institut de Recerca Biomèdica de Lleida – Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida)
   • Biobanc IRBLleida
  • Gestió de Serveis Sanitaris
   • Residència Lleida – Balàfia I
   • Residència Lleida – Balàfia II
  • Universitat de Lleida (UdL)

* Destacar que en el cas concret d’Atenció Primària, els projectes de recerca restaran avaluats per part del CEI de l’IdiapJGol.

Instituts de recerca

L’activitat científica s’articula mitjançant diverses Fundacions i/o Instituts de recerca.

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida) sorgeix d’un acord de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut (ICS), la Fundació Dr. Pifarré i la Universitat de Lleida (UdL) amb la finalitat de crear sinèrgies entre la recerca bàsica, la clínica i l’epidemiològica que es du a terme a la regió de Lleida.

L’IRBLleida s'ha consolidat com l’entitat de recerca sanitària de referència de la regió de Lleida, on hi ha representats investigadors de la Facultat de Medicina de la UdL, de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de la Direcció d'Atenció Primària Lleida de l'ICS, dels Serveis Territorials de la Conselleria de Salut, de l’Hospital Universitari de Santa Maria i de l’Hospital Comarcal del Pallars.

L’IRBLleida té la seva seu vora l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i inclou els següents serveis cientificotècnics: Biobanc, bioinformàtica, bioestadística, bioinformàtica, cultius cel·lulars, estabulari, Unitat de suport a la Investigació Clínica (USIC), immunohistoquímica, lipidòmica, microscòpia i citometria, proteòmica i genòmica, UDETMA-Laboratori Imatge Vascular i el Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA).

La Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) és un centre de referència en la recerca i la promoció de la salut al primer nivell assistencial que té com a objectiu impulsar i desenvolupar la innovació, la recerca clínica, epidemiològica i en serveis de la salut en l’àmbit de l’atenció primària, i oferir formació amb la finalitat de generar coneixements, difondre resultats i traslladar-los a la pràctica clínica per aportar eficiència al sistema sanitari i promoure i millorar la salut de les persones.

L’IDIAPJGol gestiona també el Sistema d’Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària (SIDIAP) creada l’any 2010 i amb l’objectiu de promoure projectes de recerca emprant dades procedents de l’e-CAP i d’altres bases de dades complementàries. En destaquen serveis com: Unitat Teleform, Comitè d’Ètica d’Investigació amb medicaments, Agència de Gestió d’Investigació Clínica en Atenció Primària (AGICAP) i Real World Lab.

Contacta amb la Unitat Territorial de Suport a la Recerca

Imatge
Telèfon

Telèfon:

667 04 52 45

Imatge
Imatge

En cas de consultes al CEIm

ceim.lleida.ics@gencat.cat

Imatge

En cas de consultes al Comitè Territorial d'accés a dades

accesdadeslleida@gencat.cat