Imatge
Formació professional

Formació professional

Formació professional Back to top
Titulació Centres formatius

CFGM Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAI)

INS Torre Vicens
Ilerna
IES de la Segarra
INS Tremp
IES Ronda

CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

Vedruna Tàrrega
IES Ronda

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

INS Torre Vicens

CFGS Anatomia patològica i Citodiagnòstic

INS Torre Vicens

CFGS Documentació i Administració sanitàries

INS Torre Vicens
Ilerna

CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic

INS Torre Vicens

CFGS Imatge per al diagnòstic i Medicina Nuclear

INS Torre Vicens
Ilerna

CFGS Dietètica

INS Torre Vicens
Ilerna

CFGS Higiene Bucodental

INS Torre Vicens
Ilerna