Imatge

Convenis

Convenis Back to top

Convenis marc amb l’Institut Català de la Salut (ICS) i Gestió i Serveis Sanitaris (GSS).

En la taula següent es mostren els convenis marc amb les diferents institucions formatives. Els centres que desitgin formalitzar un conveni marc amb nosaltres ens poden contactar a estadesformatives.lleida.ics@gencat.cat o a estadesformativesgss@gss.cat

Centre Formatiu ICS GSS Estudis Vigent fins

Departament Educació Formació Professional Dual

CFGM i CFGS de Sanitat, Serveis Socioculturals i a la Comunitat

27/05/2025

Departament Educació Formació Professional

CFGM i CFGS de Sanitat, Serveis Socioculturals i a la Comunitat

26/02/2025

Departament de Justícia

Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya

26/11/2025

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic)

.pdf

Grau en Infermeria
Grau en Teràpia Ocupacional

17/02/2026

Universitat de Lleida (UdL)

.pdf

Grau en Medicina
Grau en Infermeria
Grau en Fisioteràpia
Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Grau en Ciències Biomèdiques
Grau en Psicologia
Doble Grau Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia
Doble Grau Ciències de l'Activitat Física i Fisioteràpia
Doble Grau d'Infermeria i Fisioteràpia

17/05/2025

Universitat de les Illes Balears (UIB)

.pdf

Grau en Medicina
Grau en Infermeria
Grau en Fisioteràpia

19/01/2025

Instituto Superior de estudios Psicológicos (ISEP)

.pdf

Atenció persones afectades per la dependència

08/02/2025

Escola Universitària d’Infermeria i teràpia ocupacional de Terrassa – de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer (EUIT)

Grau en Infermeria
Grau en Teràpia Ocupacional

31/01/2022

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

.pdf

Grau en Medicina
Grau en Infermeria
Grau en Fisioteràpia
Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Grau en Teràpia Ocupacional
Grau en Farmàcia

09/06/2023

Universidad CEU San Pablo (USPCEU)

.pdf

Grau en Medicina
Grau en Infermeria
Grau en Fisioteràpia
Grau en Farmàcia

16/03/2022

Universitat de Sevilla (US)

.pdf

Grau en Medicina
Grau en Infermeria
Grau en Fisioteràpia
Grau en Farmàcia

07/09/2022

Universitat Internacional de la Rioja (UNIR)

.pdf

Grau en Psicologia

09/03/2023

Universitat de Barcelona (UB) - Farmàcia

.pdf

Grau en Farmàcia

17/11/2025

Universitat Rovira i Virgili (URV)

.pdf

Ciències de la Salut

15/06/2022

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Màster en Cures d'Infermeria a Persones Afectades per Cremades i Ferides Cròniques: Abordatge integral

En tramitació la seva renovació

Sociedad Española del Dolor (SED)

Màster en dolor de la Sociedad Española de Dolor

En tramitació la seva renovació

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Teràpia Ocupacional

En tramitació la seva renovació

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

.pdf

Ciències de la Salut

21/01/2026

Universitat d'Andorra (UDA)

.pdf

Ciències de la Salut

04/02/2026

Fundació Blanquerna

.pdf

Ciències de la Salut

23/02/2026

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

.pdf

Ciències de la Salut

25/02/2026