Imatge
Cabecera santa maria
Hospital Universitari Santa Maria Back to top

Presentació

La Direcció d’Infermeria i Continuïtat Assistencial té com a objectiu principal garantir la prestació de cures humanitzades, de qualitat i basades en l’evidència científica de manera integral, continua i individualitzada per tal de satisfer les necessitats de salut i assegurar el benestar dels pacients/usuaris.

L’equip de la Direcció d’Infermeria i Continuïtat Assistencial està format per diferents professionals: infermeres, tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), ajudants sanitaris, fisioterapeutes, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, educadors socials, logopedes, optometristes, nutricionistes, auxiliars de farmàcia, tècnics de laboratori i tècnics d’anatomia patològica que s’esforcen cada dia per oferir el millor de la seva professionalitat a la població i poder així garantir una assistència eficaç i de qualitat.

Tots aquests professionals tenen un paper clau i fonamental per liderar els reptes de salut del segle XXI i millorar així la salut de la població.

Per aquest motiu, des de la Direcció d’Infermeria es treballa per potenciar i fomentar l’apoderament i el lideratge dels professionals, la pràctica basada en l’evidència, la humanització de l’assistència i de les cures que oferim als usuaris i la formació de tots ells.

Missió

Identificar, planificar, organitzar i coordinar les necessitats dels professionals que depenen de la Direcció d’Infermeria i Continuïtat Assistencial, així com també liderar les cures infermeres / intervencions assistencials que ofereixen per garantir una atenció excel·lent basada en els resultats de l’evidència científica i adaptada a les necessitats dels pacients, vetllant pel compliment dels estàndards de qualitat i seguretat per aconseguir l’òptim funcionament dels diferents serveis/unitats i del centre, amb un compromís de millora contínua i innovació.

Línies estratègiques

Imatge
Icona competència

Lideratge

Potenciar i promocionar el valor com a persones i com a professionals, fomentar l’excel·lència i actuar com a líders en la gestió de cures.

Imatge
Icona voluntariat

Atenció centrada en la persona

Apoderar els pacients / usuaris i fer-los partícips de la gestió dels seus processos clínics.

Imatge
Icona integritat

Qualitat i seguretat

Fomentar les directrius encaminades a garantir la qualitat i la seguretat, seguint les línies marcades per l'Àrea de Qualitat i Seguretat dels pacients.

Imatge
Icona sostenibilitat

Sostenibilitat

Millorar l’eficiència i els costos sense perjudicar la qualitat assistencial.

Imatge
Icona collaboració

Territori

Participar i col·laborar en les aliances estratègiques amb els altres centres i dispositius del territori.

Imatge
Icona lupa

Docència – Formació – Recerca – Innovació

Facilitar el desenvolupament dels professionals potenciant la formació, la docència, la recerca i fins i tot la innovació en els diferents àmbits assistencials.

Organigrama

Cartera de serveis

La cartera de serveis que s’ofereix des de la Direcció d’Infermeria i Continuïtat Assistencial de l’Hospital Universitari de Santa Maria es basa en l’atenció individualitzada i centrada en el pacient i família i en la prestació de cures d’infermeria en les diferents línies assistencials de Gestió de Serveis Sanitaris:

Acollida i valoració del pacient

Atenció i aplicació de cures d’infermeria de forma individualitzada

Control i prevenció de la infecció

Gestió de casos: coordinació amb diferents serveis i professionals per garantir la continuïtat de cures

Suport de Nutrició i dietètica

Suport social als pacients hospitalitzats i famílies

Al·lergologia

Geriatria

Malaltia Inflamatòria Digestiva

MPOC i Bronquiectàsies

Neurofisiologia

Malalties Infeccioses

Reumatologia, Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) i Sensibilitat Química Múltiple (SQM)

Post-Covid i Post-crític

Unitat del Son

Ventilació i oxigenoteràpia

Unitat d’Insuficiència Cardíaca (UIC) i Cardiopatia Isquèmica

Consulta d’Infermeria i Nutrició en Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA)

Programa de Psicosi incipient

Consulta d’Infermeria en Salut Mental i Addiccions

Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC)

Hospital de Dia

Atenció domiciliària intensiva (ADI) i Hospitalització a domicili (HODO) en Salut Mental

Pla de Seguiment Individualitzat (PSI)

Tractament d’Esketamina

Programa de col·laboració amb Atenció Primària

Malalties del sistema nerviós

Malalties de l’aparell locomotor i teixit connectiu

Malalties de l’aparell respiratori

Malalties de l’aparell circulatori

Malalties de l’aparell genitourinari

Síndrome d’immobilitat

Alteracions de la veu, la parla i el llenguatge

Trastorns orofacials

Des de la Direcció d’Infermeria i Continuïtat Assistencial es treballa per tal d’oferir unes cures basades en l’evidència científica, que garanteixin una atenció de qualitat, i amb la màxima seguretat i eficiència.

El model de cures que s’ha adoptat a la Direcció d’Infermeria és el model conceptual de Virginia Henderson, basat en les 14 necessitats bàsiques.

Des de l’any 2015, el nostre centre forma part del Programa internacional BPSO, d’implantació de Guies de Bones Pràctiques, basades en els millors resultats de l’evidència científica, i elaborades per l’Associació d’Infermeres d’Ontàrio, la RNAO, de Canadà. Gràcies a la implantació d’aquest projecte, estem acreditats com a Centre Compromès en l’Excel·lència en Cures.

Periòdicament es van planificant i realitzant diferents accions formatives que s’ofereixen als professionals per tal de poder oferir així la millor assistència als nostres usuaris.

Per desenvolupar la nostra tasca assistencial, disposem de diferents sistemes i aplicatius informàtics, entre els quals hi ha el Sistema SAP per a la història clínica informatitzada, l’aplicatiu Gacela Care de gestió de cures d’infermeria, la plataforma de gestió de l’atenció al pacient crític Centricity, i el Silicon, que és el Registre electrònic de l’administració de medicaments.

Una altra de les eines que tenim al nostre abast és la intranet corporativa, que ens permet compartir la informació de l’empresa així com també accedir als documents i protocols de cada àrea assistencial.

Per altra banda, a l’Hospital Universitari de Santa Maria disposem de sistemes de gestió, incentivació i motivació contínua dels professionals:

El Sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional, el que coneixem com a carrera professional, reconeix l’experiència i les competències, el compromís i la implicació institucional de cada professional en els resultats, i la motivació i aprenentatge permanent dels professionals. Aquest sistema d’incentivació està estructurat en diferents nivells, l’assoliment de cadascun dels quals té una retribució econòmica determinada.

El programa de Direcció per Objectius (DPOs) és un model retributiu basat en l’avaluació continuada del compliment dels objectius estratègics de l’organització. És a dir, és un instrument de gestió, de motivació i d’incentivació que pretén la millora contínua envers l’organització i permet desenvolupar una cultura organitzativa orientada cap a la millora dels processos i dels resultats.