La Gerència Territorial ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sanitaris té conveni amb diferents associacions:

Imatge
Assosiació contra el cancer lleida

AECC – Catalunya contra el càncer de Lleida

'aecc-Catalunya contra el càncer és una institució de caràcter benèfic sense ànim de lucre, declarada d'utilitat i interès públic. Entre els seus objectius cal destacar: pal·liar i/o eliminar els problemes derivats de la malaltia oncològica (assistència al malalt i a la família); potenciar la investigació en la lluita contra el càncer, disminuir les taxes d'incidència i/o mortalitat per càncer (prevenció i diagnòstic precoç).

Els seus voluntaris col·laboren amb els hospitals des de l'any 1997.

Imatge
Adima

Associació de dones amb càncer de mama: ADIMA

Associació formada per dones que han patit un càncer de mama. Els seus objectius es centren en ajudar a les dones afectades i els seus familiars més directes a superar problemes quotidians per millorar la seva qualitat de vida. Ofereix informació, suport i rehabilitació a les dones i famílies afectades.

L'entitat manté conveni de col·laboració amb l'hospital des de 1995.

Imatge
Down lleida

Associació Down Lleida

Down Lleida és una Associació que ajuda a les persones amb Síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals i les seves famílies. Down Lleida va dissenyar un projecte de voluntariat que va implementar l'any 2007, on els beneficiaris no són els joves de l'Associació, sinó que són els nois i noies amb Síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals els que realitzen les accions de voluntariat a l'hospital.

Imatge
Amill lleida

Associació de malalalts i familiars d’ictus de Lleida (AMILL)

Es tracta d'una entitat no lucrativa que neix de la necessitat de donar suport, orientar, formar i informar a persones afectades, llurs familiars i cuidadors, professionals i societat en general. L'objectiu general és la prevenció i la recuperació de les discapacitats produïdes per aquesta malaltia. Des de l'any 2011 porta a terme un projecte de voluntariat als hospitals.

Imatge
Ade lleida

Associació de diabètics de Lleida (ADC)

L'Associació de Diabètics de Catalunya Delegació Lleida, és una associació sense ànim de lucre que fa més de 26 anys que treballa per a les persones que tenen diabetis i els seus familiars.
Un cop a la setmana els seus membres visiten l'hospital, la planta de pediatria, treballen amb els debuts, a més de participar en totes les activitats lúdiques que s'organitzen a l'hospital durant l'any.

Imatge
Dits petits

Associació Dits Petits

Té com a finalitat oferir un servei de fotografia a famílies amb fills hospitalitzats a la UCI neonatal, per contribuir a millorar el benestar emocional de les famílies proporcionant un record visual del seu ingrés hospitalari. Ajuda a normalitzar situacions que tenen impacte emocional per a les famílies que les viuen i afavoreix la creació de vincle entre mare/pare i fills i amb la resta de família a través d'una activitat integradora com és la fotografia.

Imatge
Som prematurs

Associació Som Prematurs

Es basa en l'experiència d'altres pares que ja han passat per una situació similar i està orientada a l'atenció als infants nascuts de forma prematura i a la problemàtica associada a la condició de prematuritat i el seu seguiment futur, així com a l'atenció a les famílies dels prematur als qui ofereixen suport emocional i professional per al correcte desenvolupament dels nens prematurs.

Imatge
Creu roja

Cruz Roja Española a Lleida

Creu Roja és una institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic que està configurada legalment com auxiliar i col·laboradora de les Administracions Públiques a les activitats humanitàries i socials impulsades per les mateixes. El voluntariat duu a terme activitats lúdiques i d’acompanyament durant l’estada al centre de menors hospitalitzats a la unitat de referència psiquiatria infantil i juvenil.