Imatge
HCP portada
Imatge
Logo HCP
Hospital Comarcal del Pallars Back to top

Presentació

La Direcció d’Infermeria de l'Hospital Comarcal del Pallars té com a objectiu participar activament en el desenvolupament dels processos assistencials amb el conjunt de professionals per a donar resposta a les necessitats dels ciutadans, on el pacient és el centre, oferint cures de màxima qualitat i seguretat, treballant en col·laboració amb altres nivells assistencials per a aconseguir una continuïtat assistencial eficient i sostenible.

Treballem orientats cap a un model comú de pensar i fer, liderat per unes cures infermeres integrals i humanistes, amb una visió interdisciplinària.

Vetllem per a encaminar la nostra manera de fer amb la finalitat d'obtenir per als nostres pacients millor salut.

Volem que el desenvolupament de les nostres competències i la nostra col·laboració tinguin impacte en els pacients, família i comunitat.

És a través de l'assistència, la formació, la docència i la recerca on millorem els nostres coneixements, orientant-los a una millora contínua.

Missió

Donar cures infermeres de màxima qualitat a les persones en el seu procés de salut, malaltia o final de vida en un entorn segur i amb criteris d’equitat, eficiència i sostenibilitat.

Línies estratègiques

Les línies estratègiques no són només de les cures infermeres, sinó de la gestió dels processos assistencials en els que hi intervenen a més de les infermeres, altres membres de l'equip assistencial per tal de:

  • Garantir als malalts unes cures de qualitat planificades, sistemàtiques i centrades a la persona, tenint en compte la seva participació en les cures.
  • Disminuir la variabilitat de la pràctica clínica.
  • Estandarditzar les actuacions des de l’ingrés a l’alta del pacient.
  • Aportar una metodologia consensuada, basada en l’evidència científica, els protocols i procediments aprovats per la institució i el consens dels professionals experts.
  • Avanç i transformació de la pràctica assistencial identificant oportunitats de millora de la pràctica. assistencial i establir processos d’atenció d’infermera eficient.
  • Potenciació del coneixement i de la innovació.
  • Desenvolupament del potencial, enfortint la identitat i el nivell de satisfacció dels professionals.
  • Docència i desenvolupament per facilitar el creixement personal i professional amb programes de formació, docència, investigació i promoció de la carrera professional. Participant en la formació de les persones que cursen estudis relacionats amb les ciències de la salut.

Sempre amb una visió infermera per tal que estigui present en l’organització sanitària, a través dels valors que comporta una cura integral, donant resposta a les necessitats dels pacients.