Atenció Primària de l’Alt Pirineu i Aran Back to top

Presentació

L’Atenció Primària de l’Àmbit Pirineu és el primer nivell d’accés a l’assistència sanitària de la ciutadania. Està formada per equips interdisciplinaris de professionals que treballem amb l’objectiu d’oferir una assistència sanitària de màxima qualitat, situant a la ciutadania com a eix central del procés assistencial.

A més del diagnòstic, tractament i seguiment dels problemes de salut, treballa per a la prevenció de les malalties, la promoció de la salut, l’educació sanitària, el foment de l’autocura al ciutadà, oferint una assistència sanitària i social.

L’àrea d’acció de l’Atenció Primària de l’Àmbit Pirineu és àmplia, cobrint des de zones urbanes fins a centres rurals i semiurbans, assegurant una atenció equitativa i accessible per a tota la població.

L’Atenció Primària de l’àmbit Pirineu està formada per:

  • Àrees Bàsiques de Salut (ABS): 6
  • Centres d’Atenció Primària (CAP): 6
  • Consultoris locals: 65
  • Punts d’Atenció continuada: 2
  • Bases SEM col·laboradores (2 SVA, 1 SVI): 10
  • Servei d’Atenció a la Salut Sexual i reproductiva (ASSIR): 1

Equip de professionals Atenció Primària

L'Equip de Professionals d'Atenció Primària (EAP) de l'Àmbit Pirineu treballem amb el ferm compromís d'oferir una atenció integral a les persones, independentment de la seva edat o condició de salut, durant tota la seva vida. A més de diagnosticar, tractar i seguir els problemes de salut, ens centrem en la prevenció de malalties, la promoció de la salut i la impartició d'educació sanitària.

A més de professionals de medicina i infermeria, l’EAP està format per professionals d'atenció a la ciutadania, pediatria, llevadores, treball social, tècnics auxiliars de cures infermeres (TCAI), així com per rols de més recent incorporació (fisioteràpia, dietètica–nutrició, referents de benestar emocional (psicòlegs), i higienistes bucodentals) Aquest treball en equip multidisciplinari ens permet abordar les necessitats de salut de la persona de manera integral i adaptada a les seves necessitats individuals.

Ser professional de l’AP implica conèixer la persona de manera integral en el seu context familiar i social, incloent-hi les circumstàncies en què les persones neixen, creixen i viuen. L'impacte social d'aquests determinants sobre la salut, la malaltia i la mort es contempla àmpliament en el nostre model de treball.

Els professionals de l’AP avancem cap a un model d'excel·lència centrat en la persona, on la comunicació i l'educació sanitària són prioritats, i involucrem els pacients en la presa de decisions sobre la seva salut.

Ens plau que conegueu els professionals de l'Atenció Primària del Pirineu i que puguem compartir el nostre compromís cap a l'excel·lència del nostre sistema de Salut.

Cartera de serveis

Diagnòstic, tractament i seguiment de persones amb processos aguts o crònics

Atenció programada, domiciliaria (ATDOM) i urgent

Serveis de suport, tràmits administratius i gestions derivades del procés assistencial

Espirometria

Electrocardiografia

Doppler

Ecografia clínica

Teledermatologia

Obtenció de mostres biològiques

Infiltracions

Cures de la pell, sutures i tractament d’úlceres de la pell

Consulta de ferides complexes

Cirurgia menor

Seguiment tractament anticoagulant oral

Activitats per prevenir l’aparició de malalties, actuant sobre els factors de risc

Programes de cribratge i diagnòstic precoç

Vacunacions

Programa Salut i Escola

Informació i assessorament sobre conductes, factors de risc i promoció d’estils de vida saludables

Activitats grupals i tallers per a la promoció d’hàbits saludables

Programes comunitaris orientats a millorar la salut de la comunitat, en coordinació amb altres dispositius socials i educatius

Activitats d’informació i vigilància epidemiològica

Serveis d’atenció als infants i adolescents

Serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva

Atenció maternoinfantil

Atenció als adults, grups de risc i malalts crònics

Atenció a la gent gran

Atenció a les persones que viuen en residències

Detecció i atenció a la violència masclista i maltractaments en totes les edats

Atenció domiciliaria programa ATDOM

Rehabilitació comunitària

Atenció pal·liativa a persones amb malaltia terminal

Atenció a la salut mental i addiccions en coordinació amb els serveis d’atenció especialitzada

Atenció a la salut bucodental