Imagen
HUAV portada
Imagen
Logo HUAV
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Back to top

Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació

La Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació té com a objectiu vetllar pel compliment dels drets i deures dels pacients en relació amb la salut i l’atenció sanitària. És la Unitat que canalitza les reclamacions, els suggeriments i els agraïments que es puguin generar en el procés assistencial. Així mateix, és la responsable del lliurament de la documentació assistencial que sol·liciti l’usuari.

Estem situats a la planta baixa de l’entrada principal de l’Hospital.

Cartera de serveis

Atenció directa a la ciutadania

Recollida i anàlisi de l’opinió dels usuaris: queixes, reclamacions, suggeriments, agraïments i enquestes

Política d’atenció a la ciutadania

La política d’Atenció a la Ciutadania de l'Institut Català de la Salut (ICS) és el document base en el qual s’estableixen els principals valors i objectius que l’organització adopta per obtenir un servei de qualitat en relació amb les demandes de la ciutadania responent realment a les seves necessitats i expectatives.

Horari d’atenció a la ciutadania

Imatge
Rellotge

Horari de dilluns a divendres

8:30 h a 14 h

Fora d’aquest horari els atendrem al taulell d’informació de l’entrada principal fins a les 22 h.

Com contacto amb la unitat?

1

Personalment

A la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació situada a la planta baixa de l’Hospital Arnau de Vilanova.

Avda. Rovira Roure, 80 25198 Lleida

2
3

Correu electrònic

uac.lleida.ics@gencat.cat

4

Procediment de gestió d’atenció a la ciutadania (ICS)

Unitat de treball social sanitari

La missió de la Unitat de Treball Social és incorporar la perspectiva social als diagnòstics de salut, per garantir una atenció integral del procés de la malaltia.

Prestem un servei de suport social als pacients, les seves famílies o el seu entorn més proper, durant la seva estada al centre hospitalari amb criteris d’eficàcia, eficiència i proximitat.

 • Has de retornar al teu domicili habitual i necessites suport per organitzar i planificar el retorn.
 • Situacions sobrevingudes amb pèrdua de l’autonomia física i/o psíquica.
 • Necessitats d’informació i orientació sobre prestacions, serveis i ajudes de caràcter social.
 • Si et trobes afectat/ada per una situació de violència/maltractament o sospites que algun familiar/conegut atès en el nostre centre pot patir-ne.
 • Necessites suport per afrontar un diagnòstic de salut.
 • Et trobes una situació de dol per mort sobtada o traumàtica.
 • Si necessites suport en la presa de decisió o en la resolució de conflictes.
 • Hospitalització: sol·licitar al personal de l’equip de salut (metge/essa o infermer/a) que faci Interconsulta a la Unitat de Treball Social.
 • Consultes externes: quan el facultatiu que atén el pacient valora necessari la intervenció de Treball Social sol·licitarà una primera visita de treball social presencial o telefònica.

Per a qualsevol informació addicional pots contactar i demanar per la Unitat de Treball Social de cada centre.

Imatge
Telèfon

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

+34 973 24 81 00

Imatge
Telèfon

Hospital Universitari de Santa Maria

+34 973 72 72 22

Imatge
Telèfon

Hospital Comarcal del Pallars

+34 973 65 22 55

 • Hospitalització:
  • De dilluns a divendres de 8:00 h a 15:00 h
 • Consultes externes:
  • De dilluns a divendres de 8:00 h a 15:00 h
 • Urgències:
  • De dilluns a divendres de 8:00 h a 22:00 h
  • Dissabtes, diumenges i festius de 10:00 h a 19:00 h
 • Planta Baixa – Edifici Polivalent de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Mesures d'accés

Per norma general, a les habitacions es permet un màxim d’un acompanyant per pacient, i sempre preval el criteri assistencial. Qualsevol excepció al protocol de visites serà valorada per l’equip assistencial i gestionada des de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació de l’Hospital.

L’entrada a l’hospital es pot realitzar per la porta principal les 24 h i per la porta de Consultes Externes de 6:45 h a 23 h els dies feiners. Es permet un únic acompanyant per pacient i l’horari de visites a les habitacions és de 12 h a 14 h i de 18 h a 20 h.

Quan entri una visita a l’habitació, ha de sortir l’acompanyant.

Hi ha determinades àrees d’assistència especialitzada en les que l’horari pot variar. En aquestes unitats s’informa sobre l’horari de visites als pacients, familiars i acompanyants.

L’acompanyant disposarà d’una butaca per descansar a la nit.

Recordeu: si teniu algun dubte o voleu alguna informació, adreceu-vos a la supervisora o al personal d’infermeria responsable del pacient. També us podeu adreçar a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació.

Altres informacions d'interès

Participa

Construïm una atenció a la salut més oberta, transparent i col·laborativa. Comparteix la teva experiència amb nosaltres i ajuda’ns a dissenyar solucions per una atenció adaptada a les necessitats actuals dels pacients, professionals i el seu entorn.

Informació personal

Informació personal

Dades addicionals de contacte

Dades addicionals de contacte

Participacio

Participació