Imatge
HCP portada
Imatge
Logo HCP
Hospital Comarcal del Pallars Back to top

Cartera de serveis

MI

Cir General

COT

Gin i Obst

Anestèsia

URG

Laboratori

Farmàcia

RHB

PADES

Rx

Nutrició

Pediatria (Pediatria dels Pirineus)

Hemodiàlisi

Salut Mental

ONC

Nefro

Geriatria

ORL

Uro

Cir Vasc

Clínica del Dolor

OFT

Hematologia

Rx (lectura TAC, ecografies)

Llarga estada

Convalescència

Pal·liatius

Unitat cures semi-intensives

PADES (domiciliari)

Hospital de dia polivalent

Urgències i emergències

Consultes externes

Lab

Rx bàsica i contrastada

ECO

TAC

Proves esforç

ECOcardio

MAPA

Holter

FGS i FCS

Audiometries

Cardioversions

WT

Oftamològiques (OCT, campimetria, biometria)

CMA

Pròtesis de genoll i maluc

Laparoscòpia i artroscòpia

Parts i cirurgia ginecològica

Cataractes

URO

Cirurgia urgent de cirurgia general

Traumatologia

Ginecologia

Càncer colorectal

Càncer de mama

Radiologia (Sort i Pont de Suert)

RHB (La Pobla, Sort, Esterri, Llavorsí, Pont de Suert)

Administració i direcció

UAUU

Treball social

Manteniment

Cuina

Arxiu i codificació

Sistemes d’informació

Qualitat i formació