Return

Procediment de gestió d’atenció a la ciutadania (ICS)

Procediment de gestió d’atenció a la ciutadania (ICS) Back to top

Una de les principals línies estratègiques de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, en sintonia amb les que inspiren l’Institut Català de la Salut i les que marca el model EFQM d’excel·lència adoptat per la nostra organització, situa a l’usuari dels nostres serveis, pacient i/o acompanyant, en el centre de l’organització.

Aquest fet ha marcat les línies de qualitat desenvolupades en els darrers anys i la potenciació de les Unitats relacionades directament amb l’atenció al públic: Unitat d’Atenció a l’Usuari (UAU), Unitat de Gestió del Client (Admissió i Programació), Unitat de Treball Social i Servei d’Informació.

L’Hospital ha impulsat l’organització de circuits que facilitin les gestions a l’usuari, evitant visites múltiples, unificant punts de contacte, etc.

Així mateix, s’ha potenciat la comunicació amb el ciutadà a través del web territorial que conté abundant informació d'utilitat, i notícies d’interès. També s’ha treballat la col·laboració amb les diferents associacions ciutadanes a través del programa de voluntariat i les distintes iniciatives de formació.

Les línies futures a seguir passen per la millor coordinació de l’atenció cercant la consecució de la finestra única. També per l’obertura de l’Hospital a la societat, potenciant les accions didàctiques en distints àmbits i desenvolupant els programes ja implantats.

Objectiu

Aquest procediment pretén unificar criteris i donar pautes per aconseguir el màxim grau de qualitat, eficiència i eficàcia en la comunicació amb l’usuari, els professionals del Centre i la Institució.