Return

Com visitar-se a Urgències?

Com visitar-se a Urgències? Back to top

Si acudiu a un servei d’urgències hospitalari és important portar sempre la documentació sanitària i el document acreditatiu de la vostra identitat.

El Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova atén pacients adults i pediàtrics.
L’objectiu principal del servei és proporcionar la millor assistència possible a tots els pacients que sol·licitin una atenció urgent. Per assolir aquest objectiu, l’activitat assistencial es basa en:

  • La priorització de l’atenció en funció de la gravetat i no de l’ordre d’arribada.
  • La valoració i orientació diagnòstica del pacient i l’actitud terapèutica a seguir en cada cas, segons els protocols hospitalaris.

Es distingeixen cinc nivells de gravetat en funció del Sistema Espanyol de Triatge (SET) que ens ajuden a definir la prioritat amb la qual hem d'atendre els pacients.

Nivell I: Reanimació

Requereix una atenció immediata davant l'elevat risc vital per al pacient.

Nivell II: Emergència

Situacions d'emergències o molt urgents, de risc vital previsible, on la resolució depèn radicalment del temps.

Nivell III: Urgència

Situacions d'urgència, de potencial risc vital.

Nivell IV: Menys urgents

Situacions de menor urgència potencialment complexes, però sense risc vital potencial.

Nivell V: No urgents

Situacions no urgents, que permeten una demora en l'atenció o poden ser programades sense risc per al pacient.