Procés d’estabilització Grups 3 al 7 Back to top
Actualitzat
27/06/2024
Fase
CV Grup 3 al 7
Data de publicació
27/06/2024
Documents
Fase
Annex 1 HCP
Data de publicació
27/06/2024
Documents
Fase
Annex 1 HUSM
Data de publicació
27/06/2024
Documents
Fase
Barem Grup 3 al 7
Data de publicació
27/06/2024
Documents
Fase
Sol·licitud d’admissió
Data de publicació
27/06/2024
Documents
Fase
Bases de la convocatòria
Data de publicació
21/06/2024
Documents