Return

Nova tècnica de sialendoscòpia al Servei d'ORL

Nova tècnica de sialendoscòpia al Servei d'ORL Back to top
Lleida,
9/07/2024

És una nova tècnica quirúrgica per al diagnòstic i tractament de malalties a les glàndules salivals

Imatge

El Servei Territorial d’Otorrinolaringologia de Lleida ha iniciat des del passat mes de novembre de manera regular l’ús de la sialendoscòpia per l’extirpació, de forma mínimament invasiva, dels càlculs salivals i diversos tipus de dilatacions a les glàndules salivals. El Servei ha atès una desena de pacients amb resultats excel·lents i posiciona l’Hospital Universitari de Santa Maria com un dels pocs centres sanitaris públics que ofereixen aquesta tècnica a Catalunya.

La sialendoscòpia és una tècnica mínimament invasiva que permet el diagnòstic i tractament de malalties de les glàndules salivals majors, com càlculs i estenosi, amb una recuperació més ràpida i menys dolorosa per al pacient. Aquest mètode utilitza un endoscopi ultra fi per visualitzar i tractar els conductes salivals, evitant la necessitat de cirurgies més invasives que fins ara eren la indicació habitual, reduint les complicacions i millorant significativament la qualitat de vida dels pacients i evitant, en molts casos, l’extracció de la glàndula salival afectada, cosa que suposa una cirurgia complexa no exempta d’efectes secundaris. Una professional del Servei, la doctora Kiara Tudela, va formar-se en aquesta tècnica a Suïssa i a Bilbao.

Xavier Galindo, cap del Servei d’Otorrinolaringologia, explica que “la sialoendoscòpia representa un salt qualitatiu en el tractament de les malalties de les glàndules salivals. No només permet una intervenció més precisa i menys traumàtica, sinó que a més redueix els temps de recuperació i les complicacions postoperatòries”. L’experiència a Lleida ha estat presentada al Congrés de la Societat Catalana d’ORL, on diversos professionals de serveis d’ORL han demanat la possibilitat de venir a l’Hospital Universitari de Santa Maria a aprendre aquesta nova tècnica.